Välkommen till FAH!

FAH´s mål är att främja samarbete för att nå en god miljö.

 

 

FAH Kommunerna och Miljön är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet har ca 300 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder

Lars Thunberg
Ordförande